Formació del professorat

El treball diari a l’Aula (infantil, primària, ESO, escoles de música i conservatoris) sovint imposa una rutina que limita el propi aprentatge de l’alumne i el sempre necessari feedback amb el professor.

Adaptant-se a les necessitats del docent, des de l’Escola de Música Accent oferim la possibilitat de realitzar cursets de reciclatge puntuals (intensius, de cap de setmana, d’estiu, etc.) així com una formació més continuada (curs anual).

Continguts que formen part de la nostra oferta i s’estructuren adaptant-se a les necessitats de cada docent o col.lectiu:

  • Incorporació de TIC a l’aula
  • Internet
  • Tècniques de gravació i Edició digital
  • Tècnica vocal
  • Improvisació
  • Direcció de conjunts (vocals i instrumentals)
  • Tècniques d’arranjament
  • Monogràfics (La música en el Cinema, L’Òpera, La música Simfònica, etc…)