Música per a adults

Les obligacions que comporta la vida adulta (feina, família, etc…) no són obstacles per l’aprenentatge de la música.

Amb uns horaris flexibles i adaptables, un pla d’estudis que busca sinérgies amb els interessos de l’alumne i la possibilitat de començar des de nivell zero fins al reciclatge d’estudis anteriors , garanteixen el gaudi de la música des de la vessant més lúdica fins a la formació més especialitzada.

CURSOS:

  • Instrument individual
  • Llenguatge
  • Conjunt instrumental d’adults