Música per a músics

Sovint, l’estudi de la música en el Grau Professional o el Superior, fa veure a l’alumne mancances o dubtes que es poden resoldre des d’un planteig paral.lel o complementari als estudis oficials.

Preparació d’oposicions, proves d’accés, concursos, etc… són moments de tensió en els quals, l’Escola de Música Accent ofereix un complement en la formació del músic en forma de:

  • Classes de reforç (instrument, llenguatge musical, anàlisi, etc…)
  • Audicions amb públic