Oferta educativa

MÚSICA A PARTIR DE 3 ANYS

La importància d’una educació musical en edats primerenques és vital de cara al procés educatiu global de l’infant.

L’etapa d’iniciació musical de l’Escola de Música Accent consta de tres cursos que ofereixen una sensibilització i una familiarització de l’infant amb l’univers musical de forma progressiva i sòlida. Aquest període possibilita iniciar l’experiència personal i col·lectiva del llenguatge sonor i el contacte amb els instruments.

NIVELL ELEMENTAL

Totes les activitats estaran destinades a formar musicalment l’alumne en les diverses vessants: com a futur professional, com a intèrpret amateur o com a públic amb criteri propi. El fet de plantejar una educació basada en el temps de lleure demana un apropament necessariament lúdic alhora que, sense renunciar a una formació solida, faci mes pròxim el món de la música tant per el gaudi personal, com per una futura professionalització.

MÚSICA PER A JOVES

L’Escola de Música Accent vol oferir una oferta destinada a aquest sector de la població, adaptada a les seves característiques sempre possibilitant l’aprenentatge de forma lúdica i basada en la pràctica del fet musical.

MÚSICA PER A ADULTS

Les obligacions que comporta la vida adulta (feina, família, etc…) no són obstacles per l’aprenentatge de la música.

INSTRUMENT INDIVIDUAL

Baix elèctric, Bateria, Cant, Clarinet, Flauta de bec, Flauta travessera, Guitarra, Guitarra elèctrica Piano, Saxo, Violí i Violoncel.

CONJUNTS INSTRUMENTALS I VOCALS

Mini-Orquestra (fins a 10 anys), Orquestra de Guitarres, Orquestra Accent (cordes i vents), Combos i Conjunt d’Adults.

Cor infantil, Cor Accent, Cor de Noies i Cor Croma.