Nivell elemental

En finalitzar aquest nivell tots els alumnes hauran assolit els coneixements necessaris per superar la prova oficial d’accés al grau mig, el que els permetrà continuar la seva formació musical a la mateixa escola o en qualsevol
conservatori de grau mitjà.

ESTRUCTURA DELS ESTUDIS

L’etapa de grau elemental de l’Escola de Música Accent consta de sis cursos articulats segons el següent esquema:

1r CICLE:
Preparatori

 • LLENGUATGE MUSICAL: classe col·lectiva de 60’/setmana
 • INICIACIÓ INSTRUMENT: classe individual de 20’o 30’/setmana segons el nivell
 • CORAL INFANTIL: classe col·lectiva de 45’/setmana

fletxa-abaix Primer

 • LLENGUATGE MUSICAL: classe col·lectiva de 60’/setmana
 • PREPARATORI INSTRUMENT: classe individual de 30’/setmana
 • CORAL INFANTIL: classe col·lectiva de 45’/setmana

fletxa-abaix Segon

 • LLENGUATGE MUSICAL: classe col·lectiva de 60’/setmana
 • INSTRUMENT: classe individual de 30′ o 45’/setmana segons el nivell
 • CORAL INFANTIL: classe col·lectiva de 45’/setmana
 • ORQUESTRA PENTA: classe col·lectiva de 45’/setmana

fletxa-abaix 2n CICLE:
Tercer

 • LLENGUATGE MUSICAL: classe col·lectiva de 60’/setmana
 • INSTRUMENT: classe individual de 30′ o 45’/setmana segons el nivell
 • COR ACCENT: classe col·lectiva de 60’/setmana
 • ORQUESTRA PENTA: classe col·lectiva de 45’/setmana

fletxa-abaix Quart

 • LLENGUATGE MUSICAL: classe col·lectiva de 75’/setmana
 • INSTRUMENT: classe individual de 45’/setmana
 • COR ACCENT: classe col·lectiva de 60’/setmana
 • CONJUNT INSTRUMENTAL, ORQUESTRA ACCENT: classe col·lectiva de 60’/setmana

fletxa-doble

Cinquè

 • LLENGUATGE MUSICAL: classe col·lectiva de 75’/setmana
 • INSTRUMENT: classe individual de 45’/setmana
 • COR ACCENT o COR DE NOIES: classe col·lectiva de 60’/setmana 
 • CONJUNT INSTRUMENTAL: classe col·lectiva de 60’/setmana
fletxa-dreta Fí de Nivell

 • LLENGUATGE MUSICAL: classe col·lectiva de 90’/setmana
 • INSTRUMENT: classe individual de 45’/setmana
 • COR ACCENT o COR JOVE: classe col·lectiva de 60’/setmana 
 • CONJUNT INSTRUMENTAL: classe col·lectiva de 60’/setmana