Música per a joves

Des de l’Escola de Música Accent, volem donar l’oportunitat d’aprendre música d’una manera dinàmica i propera a la manera de ser dels alumnes.

Adaptant-nos a les seves inquietuds, amb una metodologia on la pràctica és l’eix de l’aprenentatge, i amb un repertori adient i en consonància amb els interessos de l’alumne, tant en la vessant clàssica com en la més actual. Els joves poden trobar un pla d’estudis flexible i dinàmic, que els permet compaginar l’aprenentatge de la música (horaris, temps de dedicació, etc…) amb els seus estudis (ESO, batxillerat o universitaris).

CURSOS:

  • Llenguatge musical
  • Instrument individual
  • Conjunts instrumentals (Orquestres/Combos)